Sunday, November 24, 2013

Sketching – phác họa

Trong cơ bản của chữ “phác họa” là những nét chấm phá nhưng phải tạo ra được nét chính, vài nét chính mà làm rõ được, thấy được chủ đề, đối tượng, nhân vật chính…tức là thể hiện được ý tưởng nghệ thuật phải là những nét bay bướm, lã lướt  !!


Sketch-1 by Le Phu
Với những đường nét rời rạc được nối kết lại thành hình.

Sketch-girls by LePhu
Với những đường vẽ nhẹ nhàng thành 6 cô gái.
từ trái sang phải, cô thứ 4 & 5 có cùng một con mắt !

Thật ra qua những nét phát họa chúng ta có thể nhận ra được tính cách như nét phóng khoáng, đơn giản hay phức tạp, dí dzõm, bay bướm hay cục mịch,..., tâm sinh lý, suy nghĩ, ước vọng, hoài bão của người vẽ !!


Girl on the beach - Sketch by Le Phu

Sketch-2 by LePhu
Với những đường vẽ nhẹ nhàng thành 3 khuôn mặt.


Peace - sketch by Le Phu

Cuộc đời là một vở kịch mà chính ta vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, 
diễn viên là những nét vẽ, là những nét chấm phá ... phải làm sao cho chúng theo ý muốn của chúng ta, đó s là bức tranh sống động và giá trị của cuộc đời,

thiện chí là những đường cong tuyệt vời cần sự kiên nhẫn và luyện tập.... 

Chúc tất cả chúng ta luôn sống hay, sống độngsống đẹp và sống thiện.


 Hương Hoa Đời - Lê Phú 
http://www.youtube.com/watch?v=zK-nxKqrAuA


No comments:

Post a Comment