Wednesday, October 16, 2013

“Men in The Night Club”

Đây là hình ảnh được ghi nhận lại bằng phát họa, điêu khắc sinh hoạt giải trí về đêm của Melbourne, Sydney Australia tại Men’s gallery, Bar 20, Kings Cross …  tựa như một Moulin Rouge, Lido của Paris, Pháp hay một Kings Cross ở Anh Quốc…  

... với các cô gái nhảy múa trên bàn (table dancing) và khách thưởng ngoạn vây quanh các cô gái trong ánh đèn mờ ảo dập dìu theo điệu nhạc....


nhìn từ phía xa xathấp thoáng những khuôn mặt đàn ông xen kẻ qua các thân hình kiều diễm, gợi cảm, sexy của các vũ nữ …


Man in the Club
Sketch by  Van Phu Le


A dancing club as one aspect of Melbourne dynamic night life has been captured by this sculpture.
The relaxing spirit of a male patron to the club ia encapsulated. His busy, packed working day seems to melt away among the club’s dancers.

It depicts the impression of the patron on the club’s atmosphere. Dancers elegantly move around under sihouette light, washing away the anxiousness of modern living and planting a seed of tranquillity.

Man in the night club
Bronze

No comments:

Post a Comment