Thursday, January 19, 2017

FREEDOM FOR VIET NAM
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm đinh cư của ngưòi Việt tại Úc 

FREEDOM FOR VIET NAM
Sculpture by Van Phu Le

----------------------------------------------------------------------

VỀ NGUỒN


Tổ quốc lâm nguy…..

Hỡi những đứa con của Âu Cơ & Lạc Long Quân như  bầy chim Lạc, hãy trở về đất Mẹ vì những tiếng rên than thống thiết, mất nhà, mất đất, mất nhân quyền, mất tự do….
Lòng dân Việt nam đã rạn nứt !!!
(Hình ảnh trái tim của con dân Vietnam đã rạn nứt theo hình nước Việt Nam)

Hãy cứu lấy đất Mẹ của nòi giống Lạc Hồng & Tiên rồng


Homeland in danger...

O children of Au Co and Lac Long Quan, the flamingos  (Lac Hong) , please head to Mother Earth to listen to their people’s pathetic moan and groan for the loss of their homes, lands, properties, human rights and freedom....

The hearts of Vietnamese people have been broken!!

Let’s save the Mother Earth of the race Lac Hong (flamingos) & Fairy Dragon

Melbourne, 2015.
Le Phu

No comments:

Post a Comment