Saturday, April 5, 2014

Body & Soul - Linh Hồn & Thể Xác

Body & Soul có thể được gọi theo âm dương là Xác & Thân (hồn) 
hay  thể xác & linh hồn  .

Thể xác & Linh hồn là 2 yếu tố căn bản và không thể tách rời của mỗi một con người trong chúng ta khi còn sống.

Theo định nghiã của Wikipedia về “Linh Hồn” :
- Trong tư tưởng tín ngưỡng và triết học hay trong Khoa học thực nghiệm: đều cùng quan điểm: "bộ não là linh hồn" 

- Trong phật giáo: tuy không tin có linh hồn, nhưng cho rằng có 2 vấn đề chi phối đời sống tâm lý con người là Nghiệp và "Thức"

mà “Thức “ cũng thuộc về “bộ não”


Hay nói một cách hình tượng, “Linh hồn  Thể xác” là nói đến con người sống động có tâm hồn, có “não bộ” và trí tuệ.


Trong điêu khắc Body and Soul (Thể xác và Linh Hồn) của Lê Phú, diễn tả một con người với tâm hồn, thân, xác quyện vào nhau như một thực thể sống động..  
  
Về phần xác - hình ảnh rõ ràng của một người phụ nữ toàn vẹn với thân mình và tứ chi với sức hấp dẫn và quyến rủ …

Về phần linh hồn - làm thế nào để diễn đạt “linh hồn” trong điêu khắc ?
Như đã trình bày ở trên, tạm dùng 2 hình ảnh, biểu tượng để phối hợp diển tả về Linh hồn:

a/ “Cái đầu hay trí tuệ” 
được diển tả qua 2 chiếc đầu, một trong tư thế như ngủ mê, và một như thức tỉnh.
chúng ta cũng thường nghe những câu như:
- "một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện"
- "Linh hồn tôi ơi, hãy tỉnh thức...", có nghĩa là có 2 trạng thái: sự ngủ mê trong ngu muội, sai trái, tội lỗi.. và tỉnh thức trong sáng suốt, công chính và tôn trọng sự thật...,
cộng với...

       b/ Tâm hồn
Một tâm hồn rộng lượng, bao la (xem hình bên dưới)

"Hãy thức tỉnh lại với một tâm hồn phục thiện, khoan dung và tha thứ để được thứ tha...".


Thi Hào Nguyễn Du cũng nhắc đến một con người “thiện” trong tương quan trí tuệ và tâm hồn…. 
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ TàiCuộc sống là một hành trình đấu tranh để kiện toàn trí tuệ và thể xác để góp phần tìm ra sự thật, lẻ phải, công lý và hòa bình, cho bản thân, cho gia đình, xã hội và cho nhân loại

Một Nelson Mandela, đấu tranh phân biệt chủng tộc...
Một Abraham Lincoln, bị ám sát vì đấu tranh để chấm dứt chế độ nô lệ, phân biệt màu da, giai cấp
Một Mahatma Gandhi, đấu tranh bất bạo động để giành độc lập cho quê hương...
(Mahatma, nghĩa là "Linh hồn lớn" theo wikipedia)

Tất cả đã nằm xuống, nhưng tinh thần của họ vẫn còn hiện diện nơi đây.


 Thể xác thì hữu hạn, sẽ qua đi, nhưng linh hồn, tinh thần thì bất diệt.

No comments:

Post a Comment